Multiple Inheritance Considered Useful @ Dr. Dobb's

Щракнете върху http://www.drdobbs.com/cpp/multiple-inheritance-considered-useful/184402074, за да отворите ресурса.