Структури

Точка в декартова координатна система

Комплексни числа (разделна компилация)