Упражение: Хештаблици

имплементиране на кеш с имплементация подобен на хештаблица:

получени точки съобразно бързодействието на примерна програма с помощтта на кеша