упражнение: Suffix Array

Opened: Thursday, 15 December 2005, 15:35
Due: Thursday, 22 December 2005, 15:35
Целта на упражнението е да се постои Trie и с негова помощ да се намери броят на всички думи от даден речник, който започват с даден шаблон. Следващите задачи са като се използва готов суфиксен масив да се реш:
1. Да се намерят думите от даден речник които съдържат даден шаблон.
2. Да се намери лексикографски най-малката циклична ротация на дадена дума.