Topic outline

 • Topic 1

  Въведение в абстрактните типове данни.


  Темата съдържа описание на основните абстрактни типове данни. Ще бъде обърнато само на необходимите операции, без да се конкретизира реализацията им.

  Учебни материали: Абстрактни типове данни

 • Topic 2

  Анализ на структури от данни.


  Темата съдържа техники за анализиране на структури от данни. Ще бъдат разгледани подробно различни методи за амортизационен анализ:
  • Aggregate analysis.
  • The accounting method.
  • The potential method.
  Учебни материали: Introduction to Algorithms - chapter 18.

 • Topic 3

  Червено черни дървета.


  Темата съдържа основните операции на червено чернитее дървета, както и примери за тяхното приложение.

  Учебни материали: Introduction to Algorithms - chapter 14.

 • Topic 4

  AVL дървета.


  Тема ще съдържа:
  1. Техники за разширяване на структури от данни (Augmenting Data Structures). Ще бъдат разгледани Dynamic Ordered Statistics и Interval trees, като за основа ще бъде използвано червено-черно дърво (от минала лекция). Ще се разгледат няколко задачи в решенията на, които се използват разширените структури от данни.

  Учебни материали: Introduction to Algorithms - chapter 15.

  2. AVL дърво. Ще бъдат разгледани основните операции на AVL дърветата и тяхната ефективност спрямо червено черните дървета.

  Учебни материали:
  Лекция за AVL дървета

  Визуално представяне на няколко вида балансирани дървета (Red-Black, AVL, Splay)
 • Topic 5

  Splay дървета.

  Темата съдържа описание на този вид самобалансиращи се дървета. Ще бъдат разгледани основните операции над Splay дървета, както и тяхното приложение.

  Учебни материали:

  * Материалът не влиза в теста.


 • Topic 6

  B дървета.


  Темата съдържа описание и реализация на Б-дърветата. Обрънато е внимание на брой дискови операции при резлизацията на структурата.

  Учебни материали: Introduction to Algorithms - chapter 19

 • Topic 7

  Trie.

 • Topic 8

  Суфиксно дърво и суфиксен масив.

 • Topic 9

  Патриции.

 • Topic 10

  Декартово дърво.

 • Topic 11

  Двоична пирамида.

 • Topic 12

  Биномна пирамида.


  Темата съдържа описание на биномни дървета и биномна пирамида.

  Учебни материали: Introduction to Algorithms - chapter 20

 • Topic 13

  Фибоначиева пирамида.

  Учебни материали: Introduction to Algorithms - chapter 21

 • Topic 14

  Tiered вектор.

  Учебни материали: http://debian.fmi.uni-sofia.bg/~dobrev/tiered-vector.pdf

 • Topic 15

 • Topic 16

  Хеш таблици.

  На http://en.wikipedia.org/wiki/Hash_table има достатъчно материали по темата. Разгледайте самата статия и следните препратки от See Also:
  Bloom filter
  Hash function
  Hash list
  Hash tree
  За тези на които им е интересно може и Rabin-Karp string search algorithm
 • Topic 17

  Представяне на графи.

 • Topic 18

  Представяне на дървета.

 • Topic 19

  Представяне на други комбинаторни конфигурации.

 • Topic 20

  Структури от данни за представяне на непресичащи се множества.

  Учебни материали: Introduction to Algorithms, Chapter 22: "Data Structures for Disjoint Sets"
 • Topic 21

  Highlighted

  Една задача от международната олимпиада по информатика за ученици.

  Учебни материали: IOI2001 Competition Book (страница 38, задача Mobiles).