Създаване на тестови задачи

Създайте по 5 тестови задачи според правилата за писане на въпроси от 3 различни теми от ваш курс. Обмислете в 15те въпроса да има различни типове:

  • само с един верен отговор, 
  • с повече от един верен (какви теглови коефициенти ще зададете), 
  • кратък отговор
  • съпоставяне
  • изчислителен
  • ...