Новинарски форум

Финални оценки по УП

Финални оценки по УП

от Трифон Трифонов -
Number of replies: 1

Здравейте, колеги,

Извинявам се за продължителната неяснота относно финалните оценки. Вече всички точки би трябвало да са нанесени в Moodle и можете да ги прегледате в бележника си с оценки. Най-отдолу, в скоби след общата сума точки за курса ще видите и крайната оценка, която ще ви бъде нанесена в протокола и в студентските книжки.

Изключение правят тези от вас, които не са покрили някой от трите задължителни компонента, което би трябвало да е отбелязано като коментар към съответния компонент. В този случай, независимо от общия брой точки и независимо от оценката с думи написана в бележника в скобите, финалната оценка от тази сесия е Слаб (за съжаление, Moodle няма функционалност за отразяване на задължителни компоненти в крайната оценка).

През изминалата седмица някои от вас ми писаха с въпроси относно оценките си, на всеки от въпросите ще отговоря индивидуално. Ако имате някакви съмнения за техническа грешка, моля да ми пишете лично възможно най-скоро.

Относно поправителната сесия: всички точки, които сте получили през редовната сесия се запазват и схемата е същата. В частност, това означава, че ако вече сте покрили някой от задължителните компоненти не е нужно да се явявате за втори път на него. Все още предстои да се уточнят следните две подробности:
  • каква ще е ролята на домашните на поправителната сесия
    Обмисляме два варианта: отпадане на задължителността на домашните или запазването ѝ с възможност за предаване и защитаване на домашните преди поправителни яизпит
  • подобряването на точки от задължителен компонент
    Ако решите да се явите на компонент, който вече сте издържали, отново има два варианта: първоначалните точки се губят, или се запазват и се взема максимума.

Повече яснота по тези въпроси ще получите през летния семестър.

Относно нанасянето на оценки в книжките: това вероятно ще се случи в почивките на лекциите по ООП.


In reply to Трифон Трифонов

Re: Финални оценки по УП

от Трифон Трифонов -

Здравейте, колеги,

Както вероятно вече знаете, с другите титуляри взехме решение да уеднаквим схемите на провеждане на поправителните изпити по УП и ООП. Повече подробности можете да намерите тук.

В частност това означава две неща:

  • предадените и защитените домашни няма да имат значение за поправителния изпит
  • точките, които сте получили през редовната сесия, няма да имат отражение върху поправителния изпит

В съобщението по-горе бях написал, че при изкарването на задължителен компонент не е нужно повторно явяване. Тъй като схемата се променя, вече компонентите не са същите и запазването на точки, което бях предвидил първоначално, отпада.

Желая на всички успешна подготовка!