Оценяване

Създаване на тестови задачи

25%

Създаване на категории в MOODLE

5%

Попълване банката с въпроси в MOODLE 

20%

Създаване на тест в MOODLE 

50%

Последно модифициране: четвъртък, 21 февруари 2013, 12:04