Освен с две контролни можете да завършите курса по СДП практикум със проект. Проектът е цялостна задача, която трябва да решите с помощта на познанията по C++, получени през последните три семестъра. Правилата за завършване на курса по практикум с проект са следните:

 1. Избирате задача за проект от изброените по-долу или предложена от Вас, но одобрена от демонстратора Ви.
 2. Заявявате проекта си до края на календарната 2005 г. във форума за Избор на проект. Не можете да предадете проект без да сте го заявили предварително.
 3. Работите върху проекта си до датата за изпит по СДП практикум през сесията
 4. На изпита трябва да предадете изходен код на решението на задачата, изпълним файл с решението, няколко примера, подбрани от Вас, които демонстрират работата на задачата и документация на проекта.
 5. В решението на задачата задължително трябва да имате използване на парадигмата на ООП, т.е. да решите задачата с класове.
 6. Документацията на проекта трябва да съдържа
  • кратък анализ на задачата и Вашия подход за решение (на какви стъпки сте разделили решението, какъв метод или алгоритъм сте избрали, как сте се справили с конкретен проблем)
  • кратко описание на класовете, създадени от Вас за решение на задачата, (описание на член-данните и член-функциите им и начина на използване на класовете)
  • идеи за бъдещи подобрения
 7. На изпита по СДП трябва да разкажете в рамките на 10 минути Вашето решение и да демонстрирате работата на програмата с подготвени от Вас данни.
 8. Демонстраторът Ви дава малка задача за допълнение или промяна на функционалността на проекта Ви, която вие трябва да реализирате на място за максимум 1 час.
 9. Невъзможност да реализирате малката задача за промяна на проекта на място означава, че не познавате добре проекта си и сте ползвали чужда помощ за реализацията му. В такъв случай проектът ви не се зачита.
 10. Критерии за оценка на проекта:
  • правилно решение на задачата
  • добре подбрана структура на класовете решаващи задачата
  • подреден и читаем код
  • подходяща и ясна документация
  • представяне на проекта
  • възможност за бърза реализация на малка промяна в проекта (познаване на кода)
 11. Ако заявите проект не сте задължени да завършите практикума с проект, т.е. можете да се откажете от проекта и да правите контролно по време на сесията за окончателна оценка. Не можете обаче да смените проекта си след като сте го заявили един път.
 12. Можете да задавате Въпроси по проектите на форума.
Следва списъкът на проектите. Той ще бъде допълванв следващите седмици.

 1. EXPR - език за прости аритметични изрази и функции
 2. Алгоритъм на Хъфман за компресия на данни
 3. Анализатор на XML документи
 4. Буквен пъзел
Последно модифициране: събота, 12 ноември 2011, 17:38