Щракнете върху function abstraction.pdf, за да отворите файла.