Актуални експериментални програми от лекциите

Внимание: Програмите в това хранилище честно са недовършени и неоформени и не може да служат за "добър" пример! Целта им е студентите да си припомнят демонстрационните експерименти, направени по време на лекции.

Щракнете върху https://github.com/stranxter/lecture-notes/tree/master/samples/02_oop/2017, за да отворите ресурса.