Създаване на тест в MOODLE

Създайте рамката на 2 теста в курса си - единият да проверява една тема, а вторият - да е финален тест за курса

Създайте 2 теста в курса си:

  • първият - да отговаря само на една категория и да използва всички въпроси в тази категория (като проверка на текуща тема)
  • вторият - да обхваща въпроси от всички категории, като от всяка категория се избере по един задължителен въпрос (най-съществения от категорията) и по 2 случайно подбрани (като финален тест за курса)