Създаване на тестове, формулиране на оценка и обратна връзка

Създаване на тестове, формулиране на оценка и обратна връзка

Щракнете върху K7-module7-ver2.pdf, за да отворите файла.