Новинарски форум

Промяна в датите за провеждане на курса

Промяна в датите за провеждане на курса

от Pencho Mihnev -
Number of replies: 0

ОТНОСНО: Промяна в датите за провеждане на курса "Технологични средства за създаване и използване на оценъчен инструментариум в електронно обучение" от проекта за Е-обучение във ФМИ

Уважаеми колеги, записали курса,
Досегашната практика от проведените обучения по проекта показва, че присъстващите в обученията за различните курсове формират не повече от една група за обучение.

По тази причина решихме да организираме и проведем курса в рамките САМО на ДВА дни за една група (достатъчно голяма!) .
За тази цел ви информираме, че курсът ще се проведе на 21 и 22. февруари (четвъртък и петък) от 14:00 часа в зала 019 на ФМИ.

За да бъде този курс максимално практически ориентиран и резултатен, ви молим да носите със себе си на хартия (или - още по-добре - да си осигурите достъп до електронни варианти на) ваши разработени изпитни тестове за дисциплина, която преподавате и - за предпочитане - за която изграждате вече електронна версия в досегашните курсове от проекта. По такъв начин в края на обучението в нашия курс ще можете да създадете ваш електронен вариант на тест(ове) и банки със задачи в Мудъл, годни за многократно използване във вашите учебни дисциплини.