Щракнете върху inventory1.pdf, за да отворите файла.