Щракнете върху Invertory10sol.xlsx, за да отворите файла.