Щракнете върху inventory4.pdf, за да отворите файла.