Щракнете върху Invertory10.xlsx, за да отворите файла.