Щракнете върху FixedCharge10.xlsx, за да отворите файла.