Щракнете върху LockBox10.xlsx, за да отворите файла.