Щракнете върху FixedCharge10sol.xlsx, за да отворите файла.