Щракнете върху LockBox10sol.xlsx, за да отворите файла.