Предайте проекта си по ООП-практикум тук

Отворено: неделя, 25 юни 2017, 00:00
До: вторник, 27 юни 2017, 22:00

Моля, предайте точно един ZIP файл, който съдържа всички изходни файлове и ресурси, необходими за компилирането на проекта, както и документацията към него, включително и примерни входни/изходни файлове по ваша преценка.

Моля, не включвайте в архива: изпълними файлове, обектни файлове, файлове с debug символи, проектни файлове.