Задачи за домашна работа

Списък със задачи, които могат да ви бъдат полезни при упражняването на материала по ООП. Всяка от задачите е насочена към определени теми от материала. Ако не можете да решите някоя от задачите или не знаете как да подходите към нея, вероятно все още не сте усвоили дадена част от материала, която е нужна, за да напишете съответната програма.

Щракнете върху https://docs.google.com/document/d/1dCglcOnL_L3n_U-sr7b_NcwTifeW82xmSdxmB-btfp0/edit?usp=sharing, за да отворите ресурса.