Препоръчвана литература

Щракнете върху https://github.com/semerdzhiev/oop-samples/blob/master/resources.md, за да отворите ресурса.