Схема на оценяване

Щракнете върху https://docs.google.com/document/d/1zmwYq-6jSpMua7r8xhJF0fhi5n_5dv-ol510tgUY7aU/edit?usp=sharing, за да отворите ресурса.