Announcements

Предаване на проекти по ООП и ООП-практикум сп. И

Предаване на проекти по ООП и ООП-практикум сп. И

by Иван Филипов -
Number of replies: 0

На вниманието на колегите от специалност Информатика :

Предавайте Вашите проекти във формата на курса "Обектно-ориентирано програмиране (И) летен семестър 2016/2017" . Обърнете внимание също, че там крайният срок е :

25.06.2017 (днес) до 23:55.