Announcements

Изпити по УП и ООП през поправителната сесия

Re: Изпити по УП и ООП през поправителната сесия

by Мартин Касапов -
Number of replies: 0

Всеки, който е достигнал до нея :)) 
Ще изчакам подробностите, благодаря.