Щракнете върху cuttingstock11.pdf, за да отворите файла.