Щракнете върху CuttingStock10.xlsx, за да отворите файла.