Щракнете върху cuttingstock3.pdf, за да отворите файла.