Щракнете върху CuttingStock10Sol.xlsx, за да отворите файла.