Щракнете върху cuttingstock4.pdf, за да отворите файла.