Щракнете върху cuttingstock22.pdf, за да отворите файла.