Класове и динамична памет

За конструкторите, деструкторите, копирането на обектите.

За динамичните масиви от обекти.


Член-данни изискващи динамична памет. Копиращ конструктор и оператор за присвояване.