Предефиниране на оператори

Комплексно число

Крайно множество от цели числа