Задача 1.

Да се реализира клас Building, който описва дадена сграда с височина (цяло число метри), площ (число с плаваща запетая в кв.м) и адрес (низ с произволна дължина).

Да се реализира производен клас House, който допълнително задава брой етажи (цяло число) и име на собственик (низ с произволна дължина). За класовете да се реализират:

                а) подходящи селектори и мутатори;

                б) функция извеждане на екрана;

                в) функция, която по даден масив от къщи намира най-просторната къща, т.е. тази с най-голяма средна височина на етаж.

Задача 2.

Да се реализира клас Билет (за театрално представление), който поддържа информация за името на представлението и цена. Всеки нормален билет важи за един зрител.
Съществува още билет с намаление за студенти и пенсионери, чиято цена е 50% от цената на нормалния. Той е поименен и важи след предоставяне на подходящ документ, в момента на закупуването.

Съществува и Групов билет, който важи най-малко за 20 човека и цената му се намалява с 2 лв за всеки човек.

Да се напише функция, която приема множество от билети (нормални, групови и с намаление) за дадено театрално представление и извежда общата стойност на билетите и броя на зрителите.


Последно модифициране: понеделник, 15 май 2017, 20:24