Задача 1. Реализирайте клас, представящ велосипедна част. Тя се състои от име (символен низ), цена (реално число) и качество (число със стойност 1, 2 или 3).

Даден е текстов файл, във всеки ред на който, е описана една велосипедна част. (Може сами да определите формата на файла.)

Напишете програма, която изчита текстовия файл и записва в двоичен файл само онези части, които са първокачествени.

Задача 2. Реализирайте клас колело. То се състои от марка (символен низ с произволна дължина) и масив от велосипедни части (виж зад. 1). Има също и цена, която се определя, като сума от цените на частите които го изграждат, умножена по 1.5.

    • Дефинирайте оператори + и -, които добавят / премахват част от колелото.
    • Дефинирайте оператори ==, != които сравняват две колела по марката и цената (без да се разглеждат отделните компоненти).
    • Дефинирайте оператори за сравнение (<, <=, >, >=) които сравняват две колела по броя на първокачествените части (едно колело е по-голямо от друго, ако съдържа повече първокачествени части).
    • Дефинирайте оператор за индексиране [] с аргумент символен низ, който връща указател към частта със съответното име, ако има такава. Ако няма такава връща NULL.
    • Дефинирайте оператор за преобразуване към double, който връща цената на колелото.


Последно модифициране: четвъртък, 27 април 2017, 22:20