Дефинирайте клас печатно издание, който се характеризира с име, година на издаване и цена.

Дефинирайте и два класа Списание и Книга, които да наследяват Печатното издание. Списанието има периодичност (ежедневник, седмичник, ...), а книгата - автор.

Дефинирайте клас Комикс, който е едновременно и списание и книга.

Реализирайте масив от списания, книги и комикси. Изведете информация за комиксите. Намерете всички книги на посочен автор. Проверете кои списания се издажат ежемесечно.

Последно модифициране: вторник, 16 май 2017, 12:07