Класове и обекти

Клас Комплексно число

Клас Дата...

Вграждане на обекти. Класове Точка и Окръжност.