Announcements

Теми за проекти

Теми за проекти

от Трифон Трифонов -
Number of replies: 4

Здравейте, колеги,

Вече е публикувана първоначална версия на темите за проекти за оценка Отличен. Насърчаваме всички ви да работите по тема за проект, независимо от това дали вече сте решили дали ще се борите за отлична оценка, понеже самостоятелната работа по проект ще ви помогне да усвоите материала в пъти по-добре от това да решавате изолирани задачи.

Молим да се запознаете внимателно с уводната част на документа с проекти, която описва общите положения и правила, особено частта, която регламентира самостоятелната работа и използването на код от външни библиотеки.

Тези от вас, които ще искат да се явят на защита на проект след като успешно са преминали нивото Много добър, следва да заявят темата за проект в тази анкета в срок до петък, 21 април, 20:00.

Въпроси относно проектите и курса можете да задавате в новооткрития форум за въпроси. Ако някой от вас желае да работи по собствена тема, следва да я обсъди с титуляра си и да я разпише във форума във формат подобен на този на останалите теми.

Екипът по ООП ви желае успешна работа!


In reply to Трифон Трифонов

Re: Теми за проекти

от Трифон Трифонов -

Здравейте, колеги,

Припомням, че крайният срок за заявяване на проекти по ООП е утре, 21.04, от 20:00! До защита няма да бъдат допускани незаявени проекти.

Публикувана е допълнителна, втора анкета за заявяване на теми за проекти по ООП-практикум. Срокът за заявяване на проект по ООП-практикум е неделя, 30.04, 20:00. Проектът е задължителен компонент за успешно полагане на изпита по ООП-практикум. Темата за проект по ООП-практикум трябва да бъде различна от темата за проекта по ООП. По изключение се допускат до защита един по-голям проект едновременно по ООП и ООП-практикум при предложение от студента за разширяване на обхвата на проекта, което е публикувано във форума за въпроси и е одобрено от лектора на съответния поток. Също така, допускат се и одобрени дефинирани от студентите теми.

In reply to Трифон Трифонов

Re: Теми за проекти

от Атанас Семерджиев -

Здравейте, колеги.

Тъй като много от вас ни писаха, че са забравили да заявят темата на проекта си в обявения срок, решихме да го удължим с една седмица.

Моля, най-късно до 30.04 да заявите проекта си в анкетата.

Напомням, че 30.04 е и крайният срок за заявяване на проекти по ООП-практикум.

In reply to Атанас Семерджиев

Re: Теми за проекти

от Атанас Семерджиев -

Днес удължихме срока за заявяване на проект още веднъж (три пъти - за щастие :-) ).

Моля, всеки, който досега не е заявил проект, да го направи до края на седмицата!

Тази информация ни е нужна, за да можем да запазим съответния брой зали и да организираме изпита така, че да няма голямо изчакване. Затова и нямаме възможност да удължаваме срока безкрайно много.

In reply to Атанас Семерджиев

Re: Теми за проекти

от Траян Троев -
Здравейте, писах на доцент Трифонов в четвъртък сутринта, че съм пропуснал срока за заявяване на проекти за ООП практикум. Така че бих искал да попитам, дали ще може да удължите и този срок с няколко дни.

Благодаря за отделеното време.

Поздрави,

Тр. Троев.