Announcements

Блиц тестове

Re: Блиц тестове

от Атанас Семерджиев -
Number of replies: 0

Във втория въпрос в теста за файлове (режим на отваряне на файл, който позволява писане, но не унищожава старото съдържание) беше посочен грешен отговор за верен. Това вече е коригирано. За бърза справка за режимите на отваряне вижте например:

http://en.cppreference.com/w/cpp/io/basic_filebuf/open