Announcements

Разпределение за изпита за ниво мн. добър

Re: Разпределение за изпита за ниво мн. добър

от Трифон Трифонов -
Number of replies: 0

Здравейте, колеги,

Пиша ви с малко допълнителна информация за изпита за нива 4 и 5.

С цел улесняване на организацията, изпитът за двете нива ще се състои само от един общ тест и една обща практическа задача, вместо отделни тест и задача за всяко едно от нивата.

Изпитът ще започне с теста, който ще е във формат, подобен на този на теста за ниво 3. Тестът ще продължи 45 минути. След кратка почивка, студентите, издържали успешно теста, ще решават практическата задача. И двете части на изпита ще се провеждат в компютърните зали на ФМИ съгласно публикуваното вече разписание.

Във вторник, 27.06, ще бъдат публикувани резултатите от изпита за нива 4 и 5, както и разпределението за защитите на проекти по ООП (за ниво 6) и по ООП-практикум, които ще се проведат в сряда, 28.06.