Щракнете върху stack_annotations.pdf, за да отворите файла.