Примери за конструктори за преобразуване на тип

Щракнете върху https://github.com/triffon/oop-2016-17/tree/a08e4fbac7c18eb71808dcc2d5b6b8697b488102, за да отворите ресурса.