Сериализация в JSON формат

Сериализация в JSON формат

Щракнете върху https://github.com/triffon/oop-2016-17/tree/0c1f1b0fbb7578ebb758a9b670657c4565b95d4d/tasks, за да отворите ресурса.