Първи клас: рационално число

Първи клас: рационално число

Щракнете върху https://github.com/triffon/oop-2016-17/tree/e8cd7efe8aa0c24e8db6f6c6276f842e0b351373/rational, за да отворите ресурса.