Абстрактен клас Task

Абстрактен клас Task

Щракнете върху https://github.com/triffon/oop-2016-17/tree/b4d7b9a7c1cf77914a526eaaa9013f19a224b863/tasks, за да отворите ресурса.