Предефиниране на операции за вход, изход и присвояване за Player

Щракнете върху https://github.com/triffon/oop-2016-17/tree/0cc8c4756ae25b89cc9ae0601f07688bd51a7670/player, за да отворите ресурса.