Предефиниране на + и += за стек

Щракнете върху https://github.com/triffon/oop-2016-17/tree/03d4e0138f906a9a65aa29aa9f4f6cf40135a110/stack, за да отворите ресурса.