Щракнете върху Предефиниране на + и += за стек, за да отворите ресурса.